Aktualizowanie profilu
Po rejestracji możesz zmieniać dane personalne w profilu - takie jak komunikatory, hasło lub (jeśli zajdzie taka potrzeba) adres e-mail - oraz ustawienia strony dla Twojego profilu. Wszystkie z nich możesz określić w Edycji profilu, do której prowadzi link w górnym menu po lewej stronie. Pamiętaj o kliknięciu w przycisk Zastosuj zmiany, aby wprowadzone modyfikacje zostały zachowane.